Våra priser

Information och priser

Nedan ser du vår prislista för de tjänster vi erbjuder.
Du får utöver den tjänst du valt att köpa även diverse riktlinjer som kan vara till hjälp för
dig att nå ditt mål. Dessa riktlinjer kan exempelvis vara: eventuella recept, guide i
tillagningsmetoder, mer fördjupad kunskap inom kost och träning, reflektioner kring
tankar, riktlinjer och kunskap kring återhämtning/Sömn/stress med mera.
Notera att dessa priser är inklusive moms men att pris för föreläsningar ej finns med här
då en offert skickas till det företag/organisation som önskar boka oss.